Assıt. Prof. Dr. Erden miray yazgan yalkın

“Uygulamalı Felsefe,  günümüzde hem akademik hem de sektörel alanda gelişim ve ilerleme gösteren bir alandır. Bu bağlamdaki etkinlikleri çerçevesinde, Uygulamalı Felsefe’nin gerek ulusal gerekse uluslararası alanda kültürel, ekonomik, siyasi kalkınmalar bakımından büyük önem sahibidir. Nitekim Antikçağlardan günümüze, felsefe sadece günümüz anlamındaki entelektüel bir uğraş olmaktan öte, içerisinde yaşanılan toplumun bir fiil pratik problemlerine dair alanlara yönelerek gerekli ve uygulanabilir çözümlerin üretilmesinde etkin rol üstlenmiştir. Uygulamalı Felsefe aynı zamanda üniversitelerin felsefe bölümlerinde eğitim gören tüm öğrenciler için de bir umut ışığı ve gelecekleri için önemli bir bilgi birikimidir.

Bugün içerisinde yer alınan dünyada, bilimsel gelişmelerin bir neticesi olarak kültürel, ekonomik, siyasi yönden daha karmaşık yapılar ve daha önce karşılaşılmamış problem alanları ortaya çıkmıştır. Bu da Uygulamalı Felsefe’nin sürekli gelişimi ve ilerlemesinde en temel etkendir. Bireyin, içerisinde yaşadığı toplumdan ayrı olarak kendi kendine yabancılaşması ve kendisine alternatif varlık modelleri üretiyor olmasının koşulu olarak; küresel anlamda ontolojik epistemolojik ve etik çerçevede çözüm arayışlarına gitmek bir zorunluluk olmuştur.  Uygulamalı Felsefeye Giriş amacını taşıyan bu çalışmayla ele alınmış,  Uygulamalı Felsefe’nin alt disiplinleri ve danışmanlık uygulamaları, işte bu söz konusu arayışın bir neticesi olarak günümüz felsefe çalışmaları içerisinde bugünkü yerini almaktadır.”

KİTAPLARIM

ERDEMLİ MUTLU YAŞAM İÇİN FELSEFE

Philosophia yani “Bilgeliğe duyulan aşk” anlamına gelen felsefe;

Bugün zihinsel bazı ipleri çözme ve bağlama gibi spekülatif bir beyin jimnastiğine indirgenmiş olsa da, “bilgelik”kavramının tanımı gereği teori ve pratiğin el ele yürüdüğü bir alandır.

Felsefe ve Mantık

Uygulamalı Felsefe, alt disiplinleri çerçevesinde gerçekleştirilen disiplinler arası çalışmaları ile danışmanlık uygulamaları kapsamında gerçekleştirilen etkinlikleri bakımından günümüzde hem akademik hem de sektörel alanda gelişim ve ilerleme gösteren bir alandır. Dr.Erden Miray YAZGAN YALKIN

Doğudan Batıya Sağlık Turizmi ve Etik Anlayışı Kitabım

Sağlık Turizmi Etiği :

“Sağlık Turizmi Global Etik İlkeler Bildirgesi”

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Turizm Fakültesinde yaptığım araştırmaların post doktora çalışmasının sonucudur.

     Assit. Prof. Dr. Erden Miray Yazgan Yalkın

Akademik : https://avesis.istanbul.edu.tr/myazgan

E.Mail : miryazgan@hotmail.com

             info@mirayyazgan.com